اطلاعات عمومی

تابستان چی بخوانم؟

تابستان چی بخونم؟

تابستان چی بخوانم؟ سال کنکور مانند یک دو ماراتن 42 کیلومتری است که حدود یک

میلیون داوطلب هر ساله با هم به رقابت میپردازند. اما کسی در این ماراتن موفق میشود

که بتواند در این یک سال هوشمندانه پیش برود و از تک تک لحظه های سال کنکور نهایت

بهره را ببرد. از این رو باید بدانید که در هر زمان چه کاری را انجام بدهید.

 

تابستان چی بخوانم؟

تابستان سال یک کنکوری بهترین زمان جمع بندی دروس پایه یعنی دهم و یازدهم است.

زمانی که هنوز درس های دوازدهم وارد چرخه مطالعه نشده و میتوانید با کیفیت بالاتر بیش

از 60 درصد کنکور را بخوانید. اما هر کاری فوت کوزه گری خاص خود را میطلبد که در ادامه به

بیان آن میپردازم.

 

پایه را چگونه جمع بندی کنم؟

ابتدا شما به سراغ دروس اختصاصی میروید و با کیفیت و حوصله میخوانید. پس از تسلط

کامل بر روی اختصاصی به سراغ عمومی ها میروید. ولی این به معنای کنار گذاشتن کامل

اختصاصی نیست. شما در کنار عمومی خواندن سعی کنید اختصاصی را مرور کرده و تست

بزنید. این هم جواب اینکه تابستان چی بخوانم؟

 

تابستان چی بخوانم و چی تست بزنم؟

حالا پس از تمام کردن هم عمومی و هم اختصاصی باید بیاید و آزمون های پایه رو به صورت

سه روز یک بار بدید تا مطالب کامل در ذهن شما ته نشین شود. شما میتوانید این آزمون

ها را از سایت هایی که آزمون های آزمایشی استاندارد را ارائه میکنند دریافت کنید و یا

اینکه تست های کتاب های خود را که علامت دار کردید را بزنید تا تسلط کامل برای شما

ایجاد شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.