اطلاعات عمومی

مراقبت از زمین

مراقبت از زمین

مراقبت از زمین: کره زمین به عنوان زادگاه نسل بشر است که چندین قرن نیز از انسان ها

میزبانی کرده است. مارا از تشعشعات خطرناک کیهانی حفظ کرده و نگذاشته پرتو های

خطرناک فرابنفش نسل بشر را منقرض کند. اما این خوبی ها با بی مهری های ساکنان

زمین همراه شد و تا جایی پیش رفت که زمین را به سوی نابودی پیش بردند.

 

چرا مراقبت از زمین مهم است ؟

در زندگی روزانه وقتی کسی در موردی به ما لطف میکند ما سعی میکنیم با نیکی لطفش

را جبران کنیم. ولی در مورد کره زمین انسان ها این اصل را فراموش کردند و هر گونه که

خواستند در زمین تجاوز کردند. اما اگر به این کار پایان ندهیم سرنوشت بدی در انتظار

ساکنین زمین خواهد بود.

 

چگونه میتوان مراقبت از زمین را به مرحله اجرا در آورد ؟

ابتدا باید ببینیم چه چیز هایی کره زمین را مریض کرده است و باعث شده دمای آن بالا تر از

حد مجاز برسد. مهم ترین این موارد در واقع گاز کربن دی اکسید است که مانع از خروج

گرمای وارد شده به سیاره می شود. از طرفی این گاز باعث آلودگی هوا نیز شده است.

پس باید راه کاری پیدا کنیم تا بتوانیم این گاز ها را از هوا کره حذف کنیم.

 

راه حل هوشمندانه

بهترین راه کار میتواند درخت کاری باشد. چیزی که امروزه فقط برای نمایش اجرا میشود. اگر

هر فرد فقط 10 نهال بکارد دیگر نگرانی راجب آینده بشریت نخواهیم داشت و میتوان با این

کار سطح گاز کربن دی اکسید جو را به محدوده استاندارد رساند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.