اطلاعات عمومی

قدرت ارتعاش ذهن

قدرت ارتعاش ذهن

قدرت ارتعاش ذهن: اگر به زندگی افراد ثروتمند نگاهی بیندازید خواهید دید که این افراد

همواره در زندگی خود از اصولی پیروی میکردند که کمتر کسی این کار ها را برای تغییر

زندگی خود انجام میدهد. مهم ترین این کار ها تغیر ذهنیت خود نسبت به مسائل مالی

است.

 

قدرت ارتعاش ذهن چقدر است ؟

ذهن انسان انقدر قدرت دارد که میتواند هر کاری را در این دنیا انجام دهد. درواقع قدرت مند

ترین قانون موجود در جهان هستی است که 24 ساعته درحال کار کردن است و توقف

برایش معنایی ندارد. فکر نکنید که چون شما آن را درک نکرده اید در زندگی شما نیز وجود

ندارد.

 

چگونه از قدرت ارتعاش ذهن بهره بگیریم؟

افرادی که ثروتمند هستند یا قانون ارتعاش را میدانستند و یا اگر نمیدانستند به هر حال از

آن به صورت درونی استفاده میکردند. در واقع بدون قانون ارتعاش ثروتمند شدن یک خیال

بیهوده است. سعی کنید هر شب و هر روز تصویری از آینده زیبایی را که میخواهید در ذهن

داشته باشید و هر روز به رویای خود اب دهید.

 

انفجار نتیجه در زندگی

خواهید دید که بعد از گذشت مدتی آن تصورات به زندگی شما راه پیدا خواهند کرد. قدرت

ارتعاش ذهن به قدری قوی است که هر چیزی را که تصور کنید را برای شما مهیا خواهد

کرد. اصلا به بزرگی مسائل فکر نکنید بلکه به بزرگی و قدرت ذهن خود فکر کنید سعی کنید

ورودی ذهن خود را کنترل کنید تا افکار منفی مسائل ناخواسته را وارد زندگی شما نکنند که

مسلما خوشایند شما نخواهد بود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.